Varukorg

0 st. 0,00 kr

My Cart -

0 st.
Alla kategorier

Verkter.se Villkor

INTEGRITETSPOLICY AV VERKTER SVERIGE AB

Vi bryr oss om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter, varför vi vill förklara i detalj hur vi samlar in och för vilka ändamål vi använder dina uppgifter. Vi säkerställer en rättvis och transparent behandling av dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy (nedan kallad "sekretesspolicyn") tillhandahåller vi information om insamling, bearbetning och lagring av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan kallat GDPR), lagen om rättsligt skydd av personuppgifter i Sverige (nedan kallad LLPPD) och denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är VERKTER SVERIGE AB (nedan kallat Bolaget), företagskod 556849-6045, adress Stålkulegatan 2E 212 28 Malmö, e-post: [email protected].

I denna integritetspolicy kommer du att lära:

 1. Hur vi får dina personuppgifter
 2. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och för vilket ändamål vi använder dem
 3. Till vilka tredje parter vi överför dina personuppgifter
 4. Hur länge vi behåller dina personuppgifter
 5. Hur du kan ändra dina personuppgifter
 6. Information om marknadsföringsmeddelanden
 7. Dina rättigheter avseende behandling av personuppgifter
 8. Ändringar av integritetspolicyn
 9. Annan information om användning av personuppgifter
 10. Kontakta oss

 

1. Hur vi får dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som vi får direkt från dig när du använder våra tjänster:

 • efter att ha gjort en beställning på www.verkter.se e-shop;
 • efter registrering på www.verkter.se e-shop;
 • efter att ha ringt oss via telefon, e-post eller livechatt;
 • när du surfar på www.verkter.se e-butik;
 • när du gör betalningar online;
 • efter att ha gillat vår Facebook-sida;
 • efter att ha kommenterat eller delat inlägget på vår Facebooksida.

Företaget kan få information om dig från externa källor i enlighet med lagkrav:

 • vid köp av varor genom att teckna ett hyresavtal;
 • genom att tillhandahålla (eller när andra tillhandahåller) uppgifter om en annan person än köparen som hämtar varorna;
 • juridiska personer där du är ombud, anställd, etc. för dessa juridiska personer;
 • Inkassoföretag;
 • etc.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och för vilket ändamål vi använder dem

Ditt namn och kontaktuppgifter (som ditt telefonnummer, e-postadress, bostadsadress) av följande skäl:

 • leverans/hämtning av varor;
 • beställningsprocessen eller eventuella ändringar;
 • fylla i fakturan;
 • fylla i garantidokumentet;
 • information om situationen gällande garantireparationer/reparationer som inte omfattas av garantin;
 • möjlighet att kontrollera leasingalternativet på din begäran;
 • ingående av ett leasingavtal;
 • möjlighet att betala för din beställning via e-bank;
 • identifiera dig när du gör en beställning per telefon;
 • skicka informativa SMS-meddelanden eller e-postmeddelanden i samband med att din beställning genomförs eller en begäran om kvalitetsbedömning;
 • möjlighet att lägga en ny beställning snabbare och med mindre slöseri med din och vår tid;
 • kontakta dig på vår Facebooksida när du kontaktar oss eller för marknadsföringskampanjer (om du deltar i tävlingar som anordnas av oss).

Ditt personnummer, månadsinkomst, ekonomiska förpliktelser och hur länge du har arbetat:

 • för möjligheten att sluta ett leasingavtal för din beställning med hjälp av en konsult.

Din betalningsinformation:

 • för godkännande eller återbetalning av din beställning;
 • för att förhindra bedrägerier för att skydda både dig och oss.

Din köp- och beteendehistorik i vår e-butik:

 • för frågor som uppstår med en befintlig order;
 • för möjligheten att snabbare erbjuda produkter som är skräddarsydda efter dina behov, baserat på tidigare beställningar;
 • för återbetalningar;
 • för statistik och analys för att förbättra kvaliteten på tjänsten och välja de bästa erbjudandena;
 • att välja erbjudanden som endast är relevanta för dig och göra dem tillgängliga för dig via e-post eller SMS (vi skulle bara göra detta med ditt förhandsgodkännande).

En historik över din kontakt med oss, antingen via e-post, telefon, chatt eller Facebook:

 • för möjligheten att spåra kommunikation och ge professionell rådgivning vid frågor;
 • att förbättra servicekvaliteten.

Information om enheten du använder och din IP-adress:

 • att förbättra vår e-butik genom att tillhandahålla de mest lämpliga alternativen för att surfa;
 • för att skydda vår webbplats.

Videofilmer när du besöker våra butiker:

 • för att säkerställa säkerheten för dig och våra anställda, samt för att förhindra stöld av varor, har vi installerat övervakningskameror i våra butiker. När du besöker våra butiker filmas du. Vi granskar videor i händelse av incidenter, stöld eller andra kriminella handlingar för att skydda våra offers legitima intressen.

3. Till vilka tredje parter vi överför dina personuppgifter

Vi respekterar dina uppgifter och överför dem endast när det är nödvändigt och endast till betrodda partners som vi har avtal med. Vi pratar om:

 • budfirmor, till vilka vi måste skicka information för att varorna ska nå dig;
 • betalningsinstitut när du betalar via e-bank eller hyresköp;
 • Trustpilot, ett företag vars plattform vi använder för att samla in feedback om kvaliteten på vårt arbete;
 • företag som tillhandahåller garantitjänster;
 • Mailchimp, ett företag på vars plattform vi samlar in dina e-postmeddelanden (när du själv prenumererar på vårt nyhetsbrev) och varifrån vi skickar nyhetsbreven.

Det är obligatoriskt för oss att lämna dina uppgifter till:

 • brottsbekämpande myndigheter, i enlighet med det förfarande som föreskrivs av lagstiftningen i Sverige.
 • statliga myndigheter och domstolar, i enlighet med det förfarande som föreskrivs av lagstiftningen i Sverige.

4. Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för att uppnå målen för behandlingen av dina personuppgifter eller under den tidsperiod som anges/tillåts enligt lag, såsom:

 • vi behåller dina personuppgifter i 10 (tio) år efter att vi utfört beställningen du har lagt (i ett avtalsförhållande);
 • för att uppfylla garantiförpliktelserna kan företaget behålla personuppgifter under en period av 5 till 10 år från datumet för fullgörandet av avtalet;
 • för direktmarknadsföringsändamål (reklam eller andra specialerbjudanden), kommer vi att behålla dina personuppgifter tills du invänder mot dem, men under alla omständigheter inte längre än 5 (fem) år från datumet för ditt samtycke till direktmarknadsföring;
 • samtalsprotokollen ska bevaras av företaget i upp till 12 (tolv) månader från dagen för samtalet.
 • Vi sparar videoinspelningar i upp till 40 (fyrtio) dagar.

5. Hur du kan ändra dina personuppgifter

Om du är registrerad på vår e-butik kan du alltid ändra dina kontaktuppgifter. Logga in på "Mitt konto", gå till "Granska kontoinställningar" och klicka på "Redigera" för att ändra dina uppgifter.

Om du fortfarande inte kan ändra dina uppgifter kan du alltid kontakta oss på följande sätt:

6. Information om marknadsföringsmeddelanden

Med ditt samtycke kommer vi att förse dig med personliga aviseringar om pågående kampanjer/särskilda bra erbjudanden via e-post eller SMS. Om du inte längre vill få aviseringar kan du alltid avsluta prenumerationen enligt följande:

 • genom att klicka på avregistreringslänken i valfritt e-postmeddelande;
 • genom att kontakta oss via e-post eller telefon.

7. Dina rättigheter avseende behandling av personuppgifter

GDPR och andra rättsakter ska ge dig rättigheter, tillhandahålla fall när du får använda dem, beskriva det förfarande du måste följa och undantag när du inte kan göra det. Om det är tillåtet enligt lag har du rätt att:

 • få bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i så fall, vilka uppgifter vi behandlar;
 • redigera/korrigera dina personuppgifter;
 • begära att vi raderar dina uppgifter och inte längre behandlar dem. Tyvärr kommer vi inte att kunna göra detta i alla fall. Vi får inte radera dina uppgifter om vi fastställer att dina uppgifter är nödvändiga för att uppnå de mål för vilka de samlades in. Vi kommer inte heller att kunna radera data om vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt tillämplig EU-lagstiftning och nationell lagstiftning;
 • du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i de fall du anser att uppgifterna är felaktiga eller olagligt behandlade. I det här fallet kommer vi inte längre att vidta några andra åtgärder än att behålla uppgifterna;
 • du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du på begäran kan få de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande format. Om det är tekniskt möjligt och på din begäran kan sådana uppgifter överföras direkt till en annan person som du anger;
 • du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller statistiska ändamål.

Om du anser att vi bryter mot dataskyddslagstiftningen genom att behandla dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Statens dataskyddsinspektion, som finns på Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, tel.: +46 ( 0)8 657 61 00.

E-post: [email protected]

Hemsida: https://www.imy.se

8. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar/revideringar av denna policy, om det behövs, och dessa ändringar/revisioner kommer att träda i kraft när en uppdaterad version av denna integritetspolicy publiceras på vår e-butik på www.verkter.se. Efter att ha laddat upp den uppdaterade versionen kommer vi att ändra uppdateringsdatumet som anges längst ner på webbsidan. Användarens fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringarna har gjorts ska utgöra användarens godkännande av ändringarna som gjorts i integritetspolicyn.

9. Annan information om lagring av personuppgifter

Uppgifter om ett barn. Om vi har rimliga skäl att misstänka att vi behandlar uppgifter om individer som är under 16 år, kommer vi att ta bort uppgifterna om dessa individer från våra databaser.

10. Kontakta oss

Vi respekterar din integritet och säkerställer att vi samlar in och behandlar dina uppgifter endast av legitima skäl. I händelse av osäkerhet kring detta meddelande, eller om du tror att vi kan göra ett mer professionellt jobb, eller om du vill utöva dina rättigheter, uppmanar vi dig att kontakta oss så snart som möjligt så ska vi försöka lösa problemen och träffas dina behov och förväntningar.

Du kan kontakta oss: