Varukorg

0 st. 0,00 kr

My Cart -

0 st.
Alla kategorier

VERKTER SVERIGE AB:s cookie-policy

Denna cookiepolicy (nedan kallad policyn) anger reglerna för hanteringen av cookies som används på webbplatsen www.verkter.se som drivs av VERKTER SVERIGE AB (nedan kallad webbplatsen).
Policyn har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter , och upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen) och lagen om elektronisk kommunikation i Republiken Sverige, samt med andra rättsakter som reglerar skyddet av data.

Vad är cookies och varför använder vi dem
Cookies är små textfiler som kan användas på webbplatser för att förbättra användarupplevelsen. Cookies används för att registrera sidorna på en webbplats som du har tittat på, för att spara informationen som du har angett och för att komma ihåg dina preferenser, såsom dina språkinställningar, medan du surfar på webbplatsen.

För vilket syfte använder företaget cookies
Webbplatsen använder cookies för att förbättra dess funktionalitet, för att säkerställa en effektiv och smidig drift av webbplatsen och för att utföra webbläsarstatistik och analyser. Cookies används för att identifiera användaren som en tidigare besökare på webbplatsen, för att lagra användarens historik över besök på webbplatsen och för att anpassa innehållet därefter, för att tillhandahålla statistisk information om webbplatsens trafik, etc.
Cookies lagrar inte information som kan användas för att direkt identifiera en användare, men information som finns i cookies kan länkas till användarens enhet som används, webbhistorik och annan information som erhålls och lagras av cookies.

Typer av cookies som används på webbplatsen
Statistiska eller analytiska cookies tillåter oss att mäta och analysera hur besökare använder webbplatsen och samla in anonym statistisk information för att hjälpa oss att förbättra webbplatsens prestanda och din shoppingupplevelse.

Funktionella cookies låter dig navigera på vår webbplats smidigt och använda dess funktioner. Dessa cookies hindrar webbplatsbesökare från att ändra sina inställningar varje gång de besöker webbplatsen.

Vilka cookies används av företaget och för vilka ändamål
Cookies är uppdelade i förstaparts- och tredjepartscookies:

  •  Förstapartscookies: dessa är våra egna cookies som implementeras på webbplatsen du besöker;
  • Tredjepartscookies: dessa cookies tillhandahålls av tredje part (t.ex. Google Analytics).

Mer detaljerad information om de cookies som används på webbplatsen finns i tabellen nedan:
Förstapartscookies:

Namn

Syfte 

Varaktighet

Typ

Sm_market_tpl   

För att förbättra webbplatsens funktionalitet

år 1 månad 4 dagar

Funktionell

frontend_cid

För att förbättra webbplatsens funktionalitet

24 timmar

Funktionell

frontend

För att säkerställa korrekt visning av webbplatsen

24 timmar

Funktionell

LaSID

Används för att identifiera en besökares session på webbplatsen

Session

Funktionell

__session

Den används för varje användarsession på webbplatsen och hjälper till att identifiera användaren

2 minuter

Funktionell

Tredjepartscookies:

Namn

Syfte

Varaktighet

Duration

Typ

_ga

Google Analytics

Registrerar ett unikt användar-ID som identifierar användaraktivitet på webbplatsen.

2 år

Analytisk

_gat

Google Analytics

Det används för att öka hastigheten på förfrågningar som skickas av användare.

10 minuter.

Analytisk

LaVisitorId

LiveAgent

Den används för att spåra försäljning via Google Analytics.

1 månad

Analytisk

LaVisitorNew

LiveAgent

Den skiljer på nya och återkommande besökare.

24 timmar

Analytisk

_gid

Google Analytics

Den används för att identifiera en besökare på webbplatsen.

Session

Analytisk

Mailchimp_landing_page 

Mailchimp

Det ställs in av Mailchimp när användaren prenumererar på en e-posttjänst från Mailchimp

Session

Funktionell

_fbp

Facebook

Facebook ställer in denna cookie för att visa annonser antingen på Facebook eller på en digital plattform som drivs av Facebook-reklam efter att ha besökt webbplatsen.

3 månader

Analytisk

Hur kan jag hantera cookies
Du kan när som helst radera eventuella cookies som redan finns på din enhet, samt ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte accepteras/lagras. Om du har valt att ta bort cookies, kom ihåg att alla inställningar du har gjort på Webbplatsen också raderas. Dessutom kommer många webbplatser inte att fungera korrekt eller att du inte kommer att kunna navigera på webbplatsen när du har helt blockerat cookies. Av dessa skäl rekommenderar vi inte att inaktivera cookies när du använder vår webbplats.
Mer detaljerade instruktioner beror på din webbläsare, som finns i alternativmenyn för den webbläsare du använder:

Chrome browser

Microsoft Edge browser

Firefox browser

Safari browser

Opera browser

Rättigheter för registrerade (webbplatsbesökare)
Besökare på vår webbplats har följande rättigheter som registrerade:
• att få information om huruvida företaget behandlar hans/hennes personuppgifter och i så fall ha tillgång till dem;
• att begära radering av personuppgifter som rör den registrerade;
• att begränsa behandlingen av den registrerades personuppgifter i händelse av att behandlingen av personuppgifter är baserad på företagets legitima intresse;
• att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter för det avsedda ändamålet;
• att lämna in ett klagomål angående Bolagets behandling av personuppgifter till Statens dataskyddsinspektion, vars webbadress är https://www.imy.se, om den registrerade anser att dennes personuppgifter behandlas i strid med om hans/hennes rättigheter och legitima intressen enligt den lagstiftning som reglerar skyddet av personuppgifter.

En besökare på webbplatsen kan utöva sina rättigheter som registrerad genom att skicka in en begäran till företaget på ett sätt som möjliggör identifiering av den registrerade. Begäran kan lämnas med rekommenderat brev eller genom att skicka in en elektroniskt undertecknad begäran via e-post.

Kontaktinformation för företaget
Om du har några frågor om användningen av cookies på företagets webbplats, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, kan du kontakta företaget med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Datakontrollant:
VERKTER SVERIGE AB
Företagskod 556849-6045
Adress: Stålkulegatan 2E 212 28 Malmö
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [email protected]