Varukorg

0 st. 0,00 kr

My Cart -

0 st.
Alla kategorier
Pris
 1. 20 kr - 19103 kr
Tillverkare
Storlek
Skyddsmaskstyp/del
Filterinfästning
Skyddsnivå
 1. FFP2 (11)
 2. FFP3 (15)
 3. K1 (6)
 4. K2 (2)
 5. NPF 2000 (1)
 6. P1 (4)
 7. P2 (9)
 8. P3 (28)
 9. Set innehåller inte filter (6)
 10. Show more

Andningsskydd

Här hittar du engångs- och återanvändbara skyddsmasker, system med lufttillförsel, filter och tillbehör från Honeywell, 3M och andra välkända tillverkare.

Du kan använda produktfiltreringen på webbsidan för att välja tillverkare, skyddsmaskstyp/del, skyddsnivå, filterinfästning och filterstorlek.

Det finns flera typer av föroreningar på arbetsplatsen, varför det är nödvändigt att välja en skyddsmask som kan garantera fullt skydd mot ett visst farligt material. Säkerhetsklasserna markeras med bokstäver och nummer (tex: A1P3). Bokstaven anger materialet som filtret skyddar mot och numret visar nivån av skydd (1 – 3).

Filterklassifiering efter farligt material

A-           Organiska gaser och ångor, med kokpunkt över 65 oC (tex: lösningsmedel, kolväte).
AX-        Organiska gaser och ångor, med kokpunkt under 65 oC.
B-           Oorganiska gaser och ångor (tex: cyanid, klor, saltsyra, formaledehyd).
E-           Sura gaser och ångor (tex: svaveldioxid).
K-           Ammoniak och organiska aminosyraderivat.
P-           Partiklar och damm.
CO-        Kolmonoxid.
Hg-        Kvicksilverånga.
Nox-      Kvävemonoxid, kvävgaser, kväveoxider.
I-            Jod.

Klassificering av filter efter skyddsnivå

Skydd mot partiklar, damm och aerosoler:

P1-         Skydd mot grova fasta partiklar utan specifik giftighet.
P2-         Skydd mot fasta partiklar och/eller flytande aerosoler, identifierade som farliga och irriterande.
P3-         Skydd mot giftiga fasta partiklar och/eller flytande aerosoler.

Skydd mot gas och ånga:

1-            För gasinnehåll upp till 1 000 ppm per volym.
2-            För gasinnehåll upp till 5 000 ppm per volym.
3-            För gasinnehåll upp till 10 000 ppm per volym.

OBS: I över 70 % av fallen är risken för användaren både partiklar och gaser. Därför är det nödvändigt att använda ett kombinationsfilter med aktivt kol och mekaniskt (P) filter.

Självförsörjande andningsskyddsutrustning måste användas om:

-          Syrgashalten understiger 17 %

-          Koncentrationen av föroreningar är okänd eller för hög

-          Filtret inte skyddar mot förekommen förorening